ukrainianlandscapes.jpg

До Оржицького районного суду 

Полтавської області

 

Відповідача:

Порошенка Максима Івановича

34253, Рівненська обл., смт. Рокитне, вул. Празька, буд. 881

номер засобів зв’язку відсутній

адреса електронної пошти відсутня

СПРАВА № 543/74/15-ц (2/543/102/15)

СУДДЯ: Грузман Т.В.

 

КЛОПОТАННЯ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНОСТІ  ВІДПОВІДАЧА

 

У провадженні Оржицького районного суду Полтавської області перебуває справа №543/74/15-ц (2/543/102/15) за позовом Порошенко Наталії Сергіївни (далі - Позивач) до Порошенка Максима Івановича (далі - Відповідач) про стягнення аліментів на її утримання.

Місце проживання Відповідача (смт. Рокитне Рівненської області) знаходиться на значній відстані від місця розташування суду, де розглядається вказана справа (м. Оржиця Полтавської області). 

Викладені вище обставини створюють Відповідачу значні трудності в можливості бути присутнім на судових засіданнях та покладають необхідність здійснювати значні витрати на проїзди.

Згідно ч.2 ст.158 ЦПК України «Особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності».

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст.27, ч.2 ст.158 ЦПК України,

 

ПРОШУ:

 1. Розглядати справу №543/74/15-ц (2/543/102/15)за моєї відсутності.

 

14 квітня 2015 року ............................ М.І. Порошенко

Начальнику Відділу державної виконавчої служби 

Рокитнівського районного управління юстиції Кібукевич О.С.

34200, Рівненська область, Рокитнівський район, смт. Рокитне, вул. Незалежності, 24

 

Скаржник/Стягувач:

Порошенко Максима Миколайовича

вул. Хрещатик, буд. 41, смт. Томашгород, Рокитнівський р-н, Рівненська область, 34241

тел. моб. 068-888-88-88

 

Боржник:

Путін Павло Павлович

вул. Московська, буд. 19, смт. Томашгород, Рокитнівський р-н, Рівненська область, 34240

 

Скарга на бездіяльність державного виконавця

 

30.10.2013 р., державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Рокитнівського районного управління юстиції, Іваненко Тетяною Леонідівною, прийнято Постанову ВП № 11111166 про відкриття виконавчого провадження про примусове виконання Виконавчого листа № 571/1410/13-к виданого 09.10.2013 р. Рокитнівським районним судом Рівненської області, про стягнення 2876,63 грн. боргу з Путіна Павла Павловича (далі - Боржник) на користь Порошенка Максима Миколайовича (далі - Стягувач).

Станом на 31.03.2015 р., згідно інформації з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень по провадженню ВП № 11111166 (копія роздруківки додається), державним виконавцем не було вчинено жодної дії щодо примусового виконання виконавчого документу. В реєстрі наявні лише постанова про відкриття виконавчого провадження від 30.10.2013 р., постанова про стягнення з боржника виконавчого збору від 07.11.2013 р. та постанова про стягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дій від 07.11.2013 р.

Згідно частини 2 статті 30 Закону України «Про виконавче провадження» - державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження. Однак, як видно з інформації в реєстрі виконавчих проваджень виконавчі дії відсутні.

Згідно частини 5 статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» - у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржнику інше майно. Однак, у вищевказаному реєстрі відсутні відомості про накладення стягнення на інше майно боржника.

Згідно частини 1 статті 82 Закону України «Про виконавче провадження» - рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені стягувачем до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. 

Керуючись вищевикладеним та на підставі ч.3 ст.19, ч.2 ст.30, ч.2 ст.52, ст.57, ч.1 ст.82 Закону України «Про виконавче провадження»,

Прошу:

 1. Провести перевірку додержання державним виконавцем вимог чинного законодавства щодо вчинення виконавчих дій.
 2. Зобов’язати державного виконавця відділу державної виконавчої служби Рокитнівського районного управління юстиції, Іваненко Тетяну Леонідівну, вжити передбачених законодавством заходів для виконання Виконавчого листа № 571/1410/13-к, виданого 09.10.2013 р. Рокитнівським районним судом Рівненської області, про стягнення 2876,63 грн. боргу з Путіна Павла Павловича на мою користь.
 3. Зобов’язати державного виконавця відділу державної виконавчої служби Рокитнівського районного управління юстиції, Іваненко Тетяну Леонідівну: винести постанову про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах; винести постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження; провести опис майна боржника із накладенням на нього арешту.
 4. Зобов’язати державного виконавця відділу державної виконавчої служби Рокитнівського районного управління юстиції, Іваненко Тетяну Леонідівну, з метою повного та своєчасного здійснення стягнення по Виконавчому листу, направити запити до реєструючих органів, а саме: Державної реєстраційної служби України, ДАІ, Державної фіскальної служби України, Управління Держземагенства, копії відповідей яких прошу направляти на мою адресу.
 5. Зобов’язати державного виконавця відділу державної виконавчої служби Рокитнівського районного управління юстиції, Іваненко Тетяну Леонідівну направляти на мою адресу копії документів по вчинених виконавчих діях.

Додатки:

 1. Роздруківка Інформації про виконавче провадження ВП № 11111166 з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень станом на 31.03.2015 р.

 

31 березня 2015 р.       ............................     М.М. Порошенко

вихідний номер, дата

Начальнику

Відділу державної виконавчої служби 

Долинського районного управління юстиції

77500, Івано-Франківська обл., м. Долина, 

вул. Проспект Незалежності, 3

 

ПрАТ "РСЗ"

код за ЄДРПОУ № 00293111

поштова адреса: вул. Пролетарська, 456, смт. Рокитне,

Рокитнівський р-н, Рівненська обл., 34200п/р 260084612111

в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», м. Київ, МФО 380281

 

Заява про відкриття виконавчого провадження

Приватне акціонерне товариство «РСЗ» просить Вас, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», прийняти до виконання Наказ Господарського суду Івано-Франківської області від 20.03.2015 року №275 про примусове виконання рішення від 13.01.2015 року по справі №909/1295/14 про стягнення із Товариства з обмеженою відповідальністю «КД» (77556, Івано-Франківська область, Долинський район, с. Шевченкове, Урочище Рудавка, 1251, код ЄДРПОУ 34091110) на користь Приватного акціонерного товариства «РСЗ» (Рівненська область, смт. Рокитне, вул. Пролетарська, 456, код ЄДРПОУ 00293112, п/р 260084612111 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», м. Київ, МФО 380281) – 150 891,16 гривень (сто п’ятдесят тисяч вісімсот дев’яносто одна гривня 16 копійок) заборгованості та 3017,83 гривень (три тисячі сімнадцять гривень 83 копійки) судового збору. 

Відповідно до вимог частини 3 статті 19, частини 2 статті 25, статей 57, 65, 66 Закону України «Про виконавче провадження», просимо Вас одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження накласти арешт на майно та кошти боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «КД»:

 • винесенням постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;
 • винесенням постанови про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї; 
 • винесенням постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження; 
 • проведенням опису майна боржника і накладенням на нього арешту. 

Копію постанови про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором для доступу до інформації про виконавче провадження зазначеної на веб-сайті в мережі Інтернет та копії інших документів виконавчого провадження просимо направляти за адресою: вулиця Пролетарська, будинок 456, смт. Рокитне, Рокитнівський район, Рівненська область, 34200.

Також, з метою повного та своєчасного виконання наказу просимо направити запити до реєструючих органів, а саме: Державної реєстраційної служби України, ДАІ, Державної фіскальної служби України, Держтехнагляду, Управління Держземагенства, копії відповідей яких просимо направляти на нашу адресу.

Виконання Наказу Господарського суду Івано-Франківської області від 20.03.2015 року №275 про примусове виконання рішення від 13.01.2015 року по справі №909/1295/14 просимо провести в терміни передбачені статтею 30 Закону України «Про виконавче провадження».

 

Додаток:

 1. Оригінал Наказу Господарського суду Івано-Франківської області від 20.03.2015 року №275 про примусове виконання рішення від 13.01.2015 року по справі №909/1295/14.

 

Голова правління ..........................................                  Л.В. Кацапенко

Відкриття представництва - один з найбільш доступних і відносно простих способів запуску бізнесу на території України для іноземної компанії. Однак даний вид інвестування має ряд суттєвих особливостей в порівнянні із створенням (реєстрацією) нового підприємства. Пропоную розглянути ці особливості.

Правова основа діяльності

Представництво не має статусу юридичної особи і діє від імені та в інтересах суб'єкта господарювання.

Основним документом, на основі якого діє представництво, є довіреність. Зокрема, мається на увазі довіреність, видана керівнику представництва. 

Реєстрація

Згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» іноземні суб'єкти господарювання мають право на відкриття свого представництва.

Процедура реєстрації врегульована також Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарювання (нова редакція згідно Наказу Мінекономіки від 15.06.2007 № 179).

Реєстрацію здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики. Станом на сьогодні це є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Термін реєстрації - 60 робочих днів (або простими словами 3 місяці).

Вартість реєстрації - 2500 доларів США (постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 631).

Перелік документів для реєстрації:

 • заява у довільній формі;
 • виписка з реєстру країни резидента;
 • довідка з банку про відкриття рахунку;
 • довіреність.

До Господарського суду 

Івано-Франківської області

вул. Шевченка, будинок 16, 

м. Івано-Франківськ, 76018

 

Позивача: Приватне акціонерне товариство «РСЗ»

Адреса: вул. Пролетарська,  будинок 198, 

смт. Рокитне, Рокитнівський район, Рівненська область, 34200

номер засобів зв’язку: тел.: (03635) 2-99-52

П/р 2600855555551 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», м. Київ, МФО 380281 

код ЄДРПОУ 00293552

 

Справа № 909/1295/14

  

Клопотання про видачу наказу на виконання рішення господарського суду

 

04.03.2015 р. Львівським апеляційним господарським судом було прийнято Постанову по справі №909/1295/14, де ПрАТ «РСЗ» є Позивачем. Згідно вказаної Постанови залишено без змін Рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 13.01.2015 р. по справі №909/1295/14 (Суддя в першій інстанції Грица Ю.І.).

Згідно ч. 5 ст. 85 ГПК України – «У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом». Тому, Рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 13.01.2015 р. по справі №909/1295/14 набрало законної сили 04.03.2015 р., а тому існує підстава для видачі наказу по його виконанню.

Керуючись вищевикладеним та відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 2-1, ст. 116 ГПК України,  

Прошу суд:

 1. Надіслати на адресу Позивача - ПрАТ «РСЗ» (вул. Пролетарська, будинок 198, смт. Рокитне, Рівненська область, 34200) Наказ для виконання Рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 13.01.2015 року справі № 909/1295/14.

 

Голова правління м.п.     _________________ Л.В. Хартрон